Türkçe

Mavi Rehber (Blue Guide)

Sirküler Tarih/No: 16.04.2014/304

Sayı

: EGT/3826

İstanbul,16.04.2014

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15.04.2014 tarihli yazıda;

AB'nin ürünlere ilişkin teknik mevzuatının uygulanmasında temel belge niteliği taşıyan ve Avrupa Komisyonu tarafından bir süredir güncellenmekte olan "Yeni Yaklaşım ve Global Yaklaşım Temelli Direktiflerin Uygulanmasına Dair Rehber (Blue Guide)" çalışmasının sona erdiğinden bahisle, Blue Guide 2014'ün, Komisyon'a bağlı İşletmeler ve Sanayi Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayımlandığı, rehberde yer alan bilgilerin AB teknik mevzuatını uyumlaştıran ve uygulayan yetkili kuruluşlarımıza özellikle uygulamada birçok konunun anlaşılmasına yardımcı olacak nitelikte olduğu,

Ekonomi Bakanlığı önerileri doğrultusunda şekillenen rehberin, Türkiye ile ilişkilere ayrılan ve bir örneği ek'te yer alan bölümünde, AB pazarına arz edilecek Türk mallarına AB üyesi ülkelerce uygulanacak muamele hakkında bilgiye yer verildiği; bu bölümde özetle;

- Türkiye'nin AB'nin ürünlere ilişkin teknik mevzuatını uyumlaştırdığı sektörler ile AB Kurucu Anlaşması'nın 34, 35 ve 36'ncı (1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın 5, 6 ve 7'nci) maddeleriyle uyumlu düzenlenmemiş alandaki ulusal mevzuatımız kapsamı sektörlerde Türkiye'de imal edilmiş veya üçüncü ülkelerden ithal edilerek Türkiye'de serbest dolaşıma girmiş ürünlerin AB üyesi ülkeler kaynaklı olanlarla eşit muameleye tabi tutulması ve böylece AB'ye ithalat aşamasında denetlenmemesi gerektiği,

- TÜRKAK/Kurumları tarafından akredite edilen Türk uygunluk değerlendirme kuruluşlarının verdiği belgelerin AB üyesi ülkelerdeki uygunluk değerlendirme kuruluşlarının verdiği belgelere denk olduğu hususunun vurgulandığı

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Not:
Söz konusu rehbere aşağıdaki link vasıtasıyla erişilebilmektedir.
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/4801/attachments/3/translations/en/renditions/native

Ek:
Liste (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Liste.pdf 812,59 KB İndir