Türkçe

Mayer ve Enterdonat Kesim ve İhraç Tarihleri

Sirküler Tarih/No: 17.09.2012/835

Sayı

: ARGUYG1/10105

İstanbul,17.09.2012

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz

Güney Anadolu Bölge Müdürlüğünün bir yazısına atıfla Akdeniz İhracatçı Birlikleri genel Sekreterliğinin 14/09/2012 tarih ve 10452 sayılı yazılarında; Turunçgil meyveleri Kesim, Toplama ve İhraç Tarihini belirleme Komisyonunun, limon Enterdonat ve Mayer çeşitlerinin gerekli olgunluğa eriştiğinden, 18/09/2012 tarihinde kesimine, 24/09/2012 tarihinde ihracına karar verildiği belirtilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi