Türkçe

Meksika Eylem Planı

Sirküler Tarih/No:29.11.2019/667

Sayı

:1782-06915

İstanbul,29.11.2019

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda; küresel ekonomik gelişmeler de dikkate alınmak suretiyle Ticaret Bakanlığınca 2020-2021 dönemi için belirlenen hedef ülkeler arasında Meksika'nın da yer almakta olduğundan bahisle, Meksika ile Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın 2020 yılının ilk çeyreğinde ülkemizde yapılmasının öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Meksika ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla, ülkemiz ile Meksika arasında bir eylem planının ilgili kurum ve kuruluşlarımızın katılımıyla hazırlanması ve söz konusu eylem planının Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı sonrasında imzalanacak Mutabakat Zaptına eklenmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen üyelerimizce, Meksika ile ilgili eylem önerilerinin ve Meksika ile ilişkilerimizin geliştirilmesi bağlamında Birliklerimiz görev alanına giren konulara ilişkin görüş ve değerlendirmelerin ekli tablo yoluyla en geç 29 Kasım 2019 Cuma mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr  e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK: Tablo (1 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Tablo_Meksika Eylem Plani.pdf 95,30 KB İndir