Türkçe

Metil Bromür Fumigasyon İşlemi

Sirküler Tarih/No: 24.02.2017/147

Sayı

: EGT/1544

İstanbul,22.02.2017

 

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL MOBİLYA KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Yeni Delhi Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 21.02.2017 tarihli yazıda;

Hindistan'a bakliyat ürünlerinin de yer aldığı muhtelif tarım ürünleri ihracatında, bir örneği EK 1'de yer alan Hindistan Bitki Koruma, Karantina ve Depolama (PPQ&S) Tebliği uyarınca; Metil Bromür (MBr) fumigasyon işleminin yapılmasının zorunlu olduğu; söz konusu uygulama kapsamında fumigant olarak MBr uygulamasına gidilmeyen veya anılan uygulamaya son verilen ülkelerden gelen ürünlerde Hindistan varış limanlarında fumigasyon işleminin yapılması suretiyle ihracatçı ülkelere kolaylık sağlandığı,

Bahse konu uygulamaya ilişkin 30.01.2017 tarihinde Hindistan Tarım Bakanlığı yetkililerince düzenlenen bir toplantıda; 31.03.2017 tarihi itibarıyla ihracatçılara kolaylık sağlayan mezkur uygulamanın sonlandırılmasına yönelik bir örneği EK 2'de yer alan Genelge yayımlandığı ve şu ana kadar Malezya, Endonezya, Tanzanya, Peru ve Ukrayna'nın dahil olduğu 12 ülkenin, Hindistan'a sevk öncesinde fumigasyon işlemlerine başlanacağını Hindistan Tarım Bakanlığı'na bildirdiği,

Yürürlüğe girecek yeni uygulamanın, 're-export' (yeniden ihracat) yapılan ürünler için orijin ülkede fumigasyon işlemi yapılamaması halinde, 're-export' ülkesinde fumigasyon işlemi uygulanarak Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmesine ve ürünün ithalatına izin verilmesine imkan tanıdığı; bu anlamda, Hindistan'a yapılacak ihracat veya 're-export' için ilgili ülkenin karantina otoritesince düzenlenecek Bitki Sağlığı Sertifikalarında "Desinfestation and/or disinfection treatment” bölümünde yer alan "Additional Information” maddesindeki "Fumigated by Government Authorised Agency”nin seçilerek, MBr uygulamasına ilişkin fumigasyon sertifikası eklendiği durumda dahi diğer ilgili maddeler olan "Treatment”, "Chemical (active ingredient)”, "Duration and period”, "Concentration” ve "Date” kısımlarının doldurulmasının gerekli olduğu,

Ayrıca, toplantı esnasında anılan Müşavirlikçe diğer ülke temsilcileri ile yapılan görüşmelerde Rusya Federasyonu ve Bulgaristan'da MBr fumigasyon işlemlerinin yapılmadığı ve söz konusu ülkelerin anılan uygulamaya hazırlıklı olmadığı izleniminin edinilmesinden bahisle; ülkemizde dış karantina uygulamalarında ihracat ve ithalat için yapılan fumigasyon işlemlerinde MBr kullanımının devam ettiği göz önünde bulundurulduğunda, MBr kullanılmayan ülkelerden yapılacak olan ihracatın ülkemiz üzerinden gerçekleştirilmesi halinde konunun 're-export' noktasında ihracatçı firmalarımıza fırsat sağlayabileceğinin değerlendirildiği

ifade olunmaktadır.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EKLER:

1. Hindistan Bitki Koruma, Karantina ve Depolama (PPQ&S) Tebliği (324)

2. Hindistan Tarım Bakanlığı Fumigasyon Genelgesi (1 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
HindistanBitkiKorumaKarantinaVeDepolamaTebligi_22.2.2017.pdf 1.799,41 KB İndir
HindistanTarimBakanligiFumigasyonGenelge_22.2.2017.pdf 876,52 KB İndir