Türkçe

Mevzuat Değişikliği - Hong Kong

Sirküler Tarih/No: 14.08.2018/500

Sayı

: 5037-05108

İstanbul,10.08.2018

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Hong Kong Ticaret Müşavirliği'nden T.C. Ticaret Bakanlığı'na iletilen bir yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 09.08.2018 tarihli yazıda; Hong Kong (HK)'a gelen veya HK'dan ayrılan gerçek kişilerin, beraberlerinde bulundurdukları büyük miktarlı para ve devredilebilen, piyasası olan, alınıp satılabilen, ciro edilebilir borç araçları, bono, tahvil ve benzeri kıymetli evrakı (örneğin toplam değeri 120.000 HK Dolarını aşanlar) yazılı olarak deklare etme zorunluluğunu getiren "Cross-boundry Movement of Physical Currency and Bearer Negotiable Instruments Or dinance (Chapter 629)”ın 16 Temmuz 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Söz konusu Kanuna www.customs.gov.hk/en/enforcement/cds/index.html adresinden ulaşılmaktadır.

Ayrıca, bahse konu Kanun çerçevesinde;

- Aşağıda yer alan 13 belirlenmiş kontrol noktaları yoluyla, yüksek miktarlı para ve kıymetli evrak ile HK'a ulaşan kişiler, Kırmızı ve Yeşil Hat Sistemindeki Kırmızı Hattı (Red Channel) kullanarak Gümrük memuruna yazılı deklarasyon vermek zorundadır.

- Belirlenmiş kontrol noktalarını kullanmaksızın, HK'dan ayrılmak üzere olan veya HK'a ulaşan kişiler, gümrük memurunun, beraberinde yüksek miktarlı para veya kıymetli evrak taşıyıp taşımadığına yönelik bildirimde bulunma talebi üzerine, taşımaları halinde yazılı deklarasyon yapmak zorundadır.

- Deklarasyon Formları gümrük varış holündeki Kırmızı Kanal'da hazır tutulacak, aynı zamanda Customs and Excise Department (C&ED) web sitesinden de erişimi mümkün olacaktır.

- Kargo sevkiyatlarında ithalatı ve ihracatı yapılan para ve kıymetli evraklar için C&ED web sitesinden erişilebilen, Currency and Bearer Negotiable Instruments Declaration System yoluyla ön deklarasyon yapılmak zorundadır.

- Kanuna uymayanlar maksimum 500.000 HK Doları para cezası ve 2 yıl hapis cezasına maruz kalacaktır.

- Deklarasyonu vermeyen ve vermediği ilk kez tespit edilen kişiler, geçmişte para aklama veya teröre finans sağlama gibi suçlamalara tabi olmamaları halinde 2.000 HK doları ödemeye mahkûm edilebilirler.

- Kamuya, ziyaretçilere ve ticaret yapanlara yardımcı olmak amacıyla, Kanunun yürürlüğe girdiği 16 Temmuz 2018 tarihinden sonraki ilk 3 ay içerisinde, Kanuna uymayanlara mümkün olduğu ölçüde yazılı uyarı verilecektir. Suçun tekrar edilmesi veya kişinin para aklama veya teröre finans sağlama eylemi içinde bulunduğuna ilişkin şüphenin bulunması durumunda yazılı uyarı verilmeyecek, Kanun çerçevesindeki yaptırımlar uygulanacaktır.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Belirlenmiş Kontrol Noktaları:
1. Lo Wu Control Point
2. Hung Hom Station
3. Man Kam To Boundary Control Point
4. Sha Tau Kok Boundary Control Point
5. Hong Kong-Macau Ferry Terminal
6. China Ferry Terminal
7. Lok Ma Chau Boundary Control Point
8. Hong Kong International Airport
9. Tuen Mun Ferry Terminal
10. Shenzhen Bay Port Hong Kong Port Area
11. Lok Ma Chau Spur Line Control Point
12. Kai Tak Cruise Terminal
13. Ocean Terminal