Türkçe

Mevzuat Taslakları Görüş Talebi

Sirküler Tarih/No: 19.06.2019/328

Sayı

: 958-03532

İstanbul,17.06.2019

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Helal Akreditasyon Kurumu'nun bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 7060 sayılı Kanun ve 4 numaralı "Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” hükümleri çerçevesinde, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli Ticaret Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olarak Helal Akreditasyon Kurumu (HAK)'nun kurulduğu belirtilmektedir.

HAK'ın temel faaliyet alanı olan helal akreditasyon hizmetine başlayabilmesi amacıyla görev ve iştigal alanına yönelik hukuki çerçeveyi belirleyen alt mevzuat çalışmalarının tamamlanması gerektiği ve bu kapsamda "Helal Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”, "Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik” ile "Akredite Edilmiş Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Hizmet Verdiği Üçüncü Tarafların Uygun Olmayan İş ve İşlemlerinin Tespit Edilmesi ve ilgili Taraflararası İletişimin Sağlanması Hakkında Tebliğ” taslaklarına ilişkin görüşlere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen söz konusu taslaklara ilişkin görüşlerin ekte yer alan Görüş Formu'na işlenerek en geç 20 Haziran 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi


Ekler:
Helal Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik + Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik + Akredite Edilmiş Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Hizmet Verdiği Üçüncü Tarafların Uygun Olmayan İş ve İşlemlerinin Tespit Edilmesi ve İlgili Taraflararası İletişimin Sağlanması Hakkında Tebliğ + Görüş Formu (10 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Mevzuat Taslaklari ve Gorus Formu.pdf 1.134,30 KB İndir