Türkçe

Mısır Kayıt Sistemi

Sirküler Tarih/No: 05.08.2016/682

Sayı: EGT/6928

İstanbul,05.08.2016

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: 13.07.2016 Tarihli ve 619 sayılı sirkülerimiz.

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04.08.2016 tarihli yazıda;

Kahire Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atfen, 16 Mart 2016 tarihinde uygulanmaya başlanan Üretici Kayıt Sistemi kapsamında "ticareti kolaylaştırıcı” bazı önlemlerin fiiliyatta tam olarak uygulanmakta olduğunun teyidi amacıyla Mısır İhracat İthalat Kontrol İdaresi (GOEIC) ile temasa geçildiği,

Bahse konu önlemlerin fiiliyatta tam olarak uygulanmakta olduğu, GOEIC'e "White List” kapsamında kayıt yaptırmış firmaların 2016/43 sayılı Karar kapsamında kayıt işlemlerini tamamlayana kadar mezkûr Kararın gerekliliklerini yerine getirmiş sayıldıkları hususunun Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinden şifahi olarak teyit edildiği; söz konusu uygulamanın, anılan Bakanlık tarafından GOEIC'e gönderilen iç talimat ile düzenlendiği,

Bu kapsamda, Kahire Ticaret Müşavirliğimizce hazırlanmış olan Üretici Kayıt Sistemi

Bilgi Notunun, yukarıda belirtilen hususlar (sf. 2) ile White List uygulamasına ilişkin bilgi ve belgeleri (sf. 24-38) içerecek şekilde güncellendiği bildirilmektedir.

Söz konusu güncellenmiş bilgi notu EK'te bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK: Mısır Üretici Kayıt Sistemi - Bilgi Notu (38 Sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
MisirBilgiNotu_5.8.2016.pdf 753,66 KB İndir