Türkçe

Mısır Kayıt Sistemi

Sirküler Tarih/No: 25.08.2016/731

Sayı

: EGT/7612

İstanbul,25.08.2016

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: a) 13.07.2016 Tarihli ve 619 sayılı sirkülerimiz. 
        b) 05.08.2016 Tarihli ve 682 sayılı sirkülerimiz.

Kahire Ticaret Müşavirliği'nden Ekonomi Bakanlığı'na iletilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25.08.2016 tarihli yazıda;

Mısır'ın "White List" uygulaması ile ilgili bazı hususlarda firmalarımızdan gelen sorular doğrultusunda Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi (GOEIC) ile temasa geçildiği ve bu çerçevede Bilgi Notu'nda bazı güncellemeler yapıldığı,

İlgi (b)'de kayıtlı sirküler ekindeki bilgi notunda 26. ve 27. sayfalarda yer alan İngilizce Başvuru Formlarının; Müşavirlikçe GOEIC'ten başvuru sırasında formların Arapça olarak doldurulması gerektiği bilgisi edinildiğinden, herhangi bir karışıklığa meydan vermemek adına çıkarıldığı,

Ayrıca; yeni bilgi notunda, Müşavirlik tarafından İngilizceye tercüme ettirilen "White List için gerekli belgeler listesi"nin eklendiği (sayfa 26); öte yandan, White List için gerekli belgeler listesinin Arapça orijinali, ithalatçılar tarafından doldurulacak formlar, firmalar tarafından doldurulacak olan "Model of the letter from producing company” başlıklı formun Arapça orijinalinin yeni bilgi notunda da yer aldığı

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK: Üretici Kayıt Sistemi Hakkında Bilgi Notu (37 Sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
MisirIUreticiKayitSistemiHakkindaBilgiNotu.pdf 599,20 KB İndir