Türkçe

Mısır Kayıt Sistemi Anket Formu

Sirküler Tarih/No: 31.01.2017/78

Sayı

:EGT/874

İstanbul,31.01.2017

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 27.01.2017 tarihli yazıda;

Mısır tarafından 16 Mart 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, uygulanan zorunlu kayıt sisteminin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Anlaşmazlıkların Halli Mekanizmasına (AHM) taşınmasının doğurabileceği etkilerin değerlendirilmesi amacıyla Ekonomi Bakanlığı tarafından çalışmaların yürütüldüğünden bahisle,

Bu kapsamda, Mısır'a ihracat yapan firmaların Kayıt Sistemi kapsamında karşılaştıkları sorunların tespit edilebilmesi için firmalar tarafından cevaplandırılmak üzere Ekonomi Bakanlığı tarafından bir anket hazırlandığı; http://anketler.ekonomi.gov.tr/index.cfm?ID=33%20 linkinden ulaşılabilen söz konusu anket formunun 19 Şubat 2017 tarihine kadar doldurulması gerektiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi