Türkçe

Mısır Üretici Kayıt Sistemi

Sirküler Tarih/No: 04.01.2019/4

Sayı

: 15-00111

İstanbul,04.01.2019

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Komitesi Toplantısı'nın 14-15 Kasım 2018 tarihlerinde Cenevre'de gerçekleştirildiği, söz konusu toplantıya Bakanlıkça katılım sağlandığı, Komitenin önemli gündem maddesi olan "Belirli Ticari Sorunlar” başlığı altında Mısır'ın Üretici Kayıt Sistemi uygulamasının Avrupa Birliği (AB) tarafından gündemde tutulmaya devam edildiği bildirilmektedir.

Söz konusu uygulamaya ilişkin Mısır yetkilisi ile 15 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilen ikili görüşmede, Bakanlıkça, bazı firmalarımızın Mısır'ın üretici kayıt sistemine kayıt olmaları ile ilgili halen sıkıntı yaşadıklarının belirtildiği ve taraflar arasında varılan mutabakata uygun olarak bahse konu sıkıntıların giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasının talep edildiği; güncel uygulama hakkında bilgi talep edilen Mısır temsilcisi tarafından, üretici kayıt sistemi uygulamasında bir takım iyileştirmelere gidildiğinin, yeni sisteme göre Mısır'a ihracat yapmak isteyen firmaların, belgeleri ile birlikte Mısır İthalat ve İhracat Kontrolleri Genel Organizasyonu'na (GOEIC) başvurmaları akabinde eğer belgelerde bir sorun olmadığının GOEIC tarafından tevsik edilmesi durumunda ihracat işlemlerini gerçekleştirebildiklerinin ifade edildiği; Mısır temsilcisinin ilaveten, eski uygulamada firmaların başvuruları ile ilgili olarak yayımlanacak Bakan onayını beklemeleri gerektiği, sonrasında ihracat işlemlerini gerçekleştirebildikleri, ancak yeni düzenleme ile bu bekleme süresinin ortadan kalktığını belirttiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, TİM'e iletilmesini teminen; sistemin yukarıda belirtildiği şekilde işlediği hususunun teyit edilmesine, ayrıca, Mısır tarafına gönderilmesini teminen Mısır'ın üretici kayıt sistemine kayıt olmakta sıkıntı yaşayan firmaların bilinmesine ihtiyaç duyulmakta olup, ilgili hususların aşağıdaki formatta en geç 8 Ocak 2019 Salı mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi


Firma Adı / Unvanı

Firma Vergi No

Temsilci Adı / Soyadı

Telefon

E-posta

Sistem Yukarıda Belirtildiği Şekilde
İşliyor mu? Aksi Halde Bilgi Veriniz Lütfen.

Sisteme Kayıt Olmakta Sıkıntı Yaşıyor Musunuz?