Türkçe

Mısır Üretici Kayıt Sistemi (ÜKS) Uygulaması

Sirküler Tarih/No: 11.03.2021/195

Sayı

: 327-01037

İstanbul,11.03.2021

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda; Mısır tarafından uygulanan Üretici Kayıt Sistemi'ne (ÜKS) ilişkin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Mal Ticareti Konseyi'nin (MTK) 31 Mart -1 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek toplantısını müteakiben, bahse konu uygulamaya yönelik olarak firmalarımızın karşılaştığı zorluklar ve yaşanılan sorunların gündeme getirilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen Mısır'ın Üretici Kayıt Sistemi kapsamında talep edilen belgelerin tamamlanması aşamasında üyelerimizin karşılaştığı zorluklar; gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlar ile güncel durum ve gelişmelere ilişkin bilgi, görüş ve önerilerin ekli form vasıtasıyla en geç 12 Mart 2021 Cuma günü saat 13:00'e kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK: Form (1 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_Misir Uretici Kayit Sistemi.doc 35,00 KB İndir