Türkçe

Mısır Üretici Kayıt Sisteminin DTÖ AHM'ye Taşınması

Sirküler Tarih/No: 20.01.2017/51

Sayı

: EGT/528

İstanbul,20.01.2017

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19.01.2017 tarihli yazıda;

Mısır tarafından 16 Mart 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 25 ürün grubunda uygulanan zorunlu kayıt sisteminin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Anlaşmazlıkların Halli Mekanizmasına (AHM) taşınmasının doğurabileceği etkilerin ele alındığı, Mısır tarafından sürdürülen uygulamanın son durumu ve dava sürecinde Mısır ile siyasi ilişkilerimiz açısından dikkate alınması gerekli hususların değerlendirildiği bir toplantının gerçekleştirildiği ve söz konusu toplantıda Mısır Kayıt Sisteminin AHM'ye götürülmesiyle ilgili olarak hukuki çerçevenin belirlenmesinin kararlaştırıldığından bahisle,

Uygulamada güncel durumun İhracatçı firmalar ve ülkemizden girdi temin eden Mısır'daki Türk yatırımcı firmalar nezdinde teyit edilmesi gerektiği

belirtilmektedir.

Bu kapsamda, TİM'e iletilmesini teminen Mısır'a ihracat yapan firmalarımızın yeni uygulama sürecine uyum sağlama düzeyleri, başvuru sürecini tamamladığı halde kayıt gerçekleştiremediği için Mısır'a ihracat yapamayan firmalarımız, kayıt sürecindeki sorunlar, söz konusu uygulamanın Mısır'a ihracatımıza etkileri, ülkemizden girdi temin eden Türk yatırımcı firmaların mevcut sistemden nasıl etkilendiği ile konunun DTÖ AHM Mekanizmasına taşınması halinde doğabilecek etkiler gibi başlıklarda kapsamlı değerlendirmelerin EK'li form vasıtasıyla en geç 20 Ocak 2017 Cuma (bugün) saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

EK: Görüş Bildirim Formu (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_Misir_20.01.2017.doc 34,50 KB İndir