Türkçe

Mısır'a Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatı

Sirküler Tarih/No:15.12.2016/1020

Sayı

:EGT/10855

İstanbul,15.12.2016

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL MOBİLYA KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İskenderiye Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 12.12.2016 tarihli yazıda;

Mısır Arap Cumhuriyeti Başbakanlık Makamının bazı tarım ürünlerinin ithalatı hakkında aşağıda belirtilen kararların alındığından bahisle;

Bu kapsamda;

- 2992/2016 No'lu Başbakanlık Kararıyla, buğday (wheat grain), yem sanayinde kullanılan mısır (maize used in the feed industry) ve soya fasulyesi tohumlarının (soybean seeds) stratejik tarımsal ürünler olarak nitelendirildiği; adı geçen ürünlerin ithalatının "İhracat ve İthalat Kontrolü Genel Teşkilatı (General Organization for Export and Import Control)” tarafından yapılacak ilgili standartlara uygunluk muayenesinden sonra verilecek onayı müteakip yapılabileceği; söz konusu malların Devlet Kurumlarınca gerçekleştirilecek ithalatında bu şartın aranmayacağı,

- 3008/2016 No'lu Başbakanlık Kararıyla, beyaz şeker (white sugar) ithalatının 10/11/2016 ile 30/05/2017 tarihleri arasında gümrük vergilerinden muaf olacağı

iletilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi