Türkçe

Mobilya Talebi Duyurusu

Sirküler Tarih/No: 26.04.2012/405

Sayı

: ARGUYG1/4847

İstanbul,25.04.2012

 

İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Rusya Federasyonu / Moskova'da Jesus Christ Kilisesi'nden alınan 25 Nisan 2012 Tarihli alınan bir yazıda; firmalarınca İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirecekleri 3 ayrı proje için, mobilya talep etmektedirler.

Konuyla ilgilenen üyelerimizin aşağıda irtibat bilgileri yer alan adı geçen firma ile direkt olarak irtibata geçmeleri hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Saygılarımla,

Dr. Hasan PARILTI
Genel Sekreter Yrd.

 

İletişim:
Anton Samushonok
Area Purchasing & Fleet Manager
Europe East Area (Moscow, Russia)
Phone: +7(495) 775-22-79
Cell: +7(916) 620-48-38
E-mail: SamushonokAN@ldschurch.org