Türkçe

Moğolistan İş Konseyi 2. Forumu

Sirküler Tarih/No:16.05.2017/361

Sayı

:EGT/4544

İstanbul,15.05.2017

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 12.05.2017 tarihli yazıda;

Moğolistan İş Konseyi 2. Forumu'nun 19-20 Haziran 2017 tarihlerinde "Asya Bölgesinde Ekonomik İşbirliğinin Desteklenmesi” temasıyla düzenleneceğinden bahisle;

Bahse konu yazıda, Moğolistan, ÇHC, Rusya Federasyonu arasında ekonomik koridor kurulmasına dair bir mutabakat zaptının imzalandığı, Moğolistan Bozkır Yolu Programı, ÇHC İpekyolu Ekonomik Kuşağı, Rusya Federasyonu Trans-Avrasya Bölgesel Kalkınma insiyatiflerinin uyumlu hale getirildiği, bu kapsamda Moğolistan İş Konseyi 2. Forumunda, kamu ve özel sektör, uluslararası kuruluşlar temsilcilerinin ve yatırımcıların bölgesel işbirliği, ticaret ve ekonomik kalkınma olanakları hakkında ayrıntılı görüşmeler yapmalarının beklendiği,

Bu kapsamda, ülkemizin özel sektör ve devlet temsilcilerinin de Asya ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla Moğolistan İş Konseyi 2. Forumuna davet edildiği, toplantıya ilişkin bilgi notu ve gündeminin Ek'te yer aldığı

belirtilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK: 1- Moğolistan İş Konseyinden Alınan Yazı (2 Sayfa) 
       2- Bilgi Notu ve Gündem (4 Sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
BilgiNotuveGundem.pdf 698,17 KB İndir
MogolistanIsKonseyindenAlinanYazi.pdf 487,34 KB İndir