Türkçe

Mozambik İhale Duyuruları

Sirküler Tarih/No: 22.06.2012/580

Sayı

: EGT/7250

İstanbul,22.06.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20.06.2012 tarihli yazıda;

Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin yazısına atıfla; Mozambik'in Nampula vilayetinde, tarımsal kalkınmanın sağlanması ve geliştirilmesi projesi kapsamında çeşitli ekipman ve araç satın alma ihalesi ile Bazaruto Takımadası bölgesinde tatil/dinlenme tesisi inşası ve işletilmesine ilişkin ihale açıldığı,

Bu çerçevede;

1-Mozambik'in kuzeyinde yer alan Nampula vilayeti için açılan ihaleye ilişkin duyuruda, küçük ölçekli çalışan çiftçilere hizmet sağlayan Corredor Agro LDA (CAL) isimli Şirketin sağladığı hizmetler karşılığı olarak da Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından desteklenen Kırsal Pazarların Geliştirilmesi Programı (PROMER) kapsamında hibe alacağının kaydedildiği,

İhale duyurusunda, bu fonun şartları uyarınca, CAL isimli şirketin çeşitli ekipman ve araçlar satın alacağı; ilgilenen şirketlerin kapalı tekliflerini yerel para birimi Meticais ya da ABD Doları cinsinden sunabileceği; ihale belgelerinin 1000 Meticais (yaklaşık 66 TL) karşılığında sami@corredoragro.com e-posta adresinden edinilebileceği; bahse konu ihaleye katılıma ilişkin teklif başvurularının 2 Temmuz 2012 saat l2:00'ye kadar iletilmiş olması gerektiği,

İhale tekliflerinin aynı gün saat l4:00'te kamuya açık bir toplantı sırasında açılmaya başlanacağı ve teklif verenlerin "Rua de Tete, no19, First Floor, Right, Nampula” adresinde bulunan CAL şirketi binasındaki söz konusu oturuma katılabileceğinin belirtildiği,

2- Mozambik Turizm Ulusal Kurumu (NATUR) ile Mozaico do Indigo, SA isimli şirket tarafından, Inhassoro Turizm bölgesinde, dünyanın en bilinen sualtı dalışı merkezlerinden olan Bazaruto Takımadasında yer alan Ulusal Park'ın yakınında, 2750 hektarlık alanda bir tatil/dinlenme tesisi inşası ve işletmesine ilişkin ihale açıldığı,

İhale duyurusunda, entegre bir dinlenme tesisini inşa edip işletebilecek şekilde sağlam teknik ve mali kapasiteye sahip bir yatırımcı/şirketin arandığı,

Ayrıca, ihaleye ilişkin çalışma şartnamesinin http:www.visitmozambique.net/uk/News/Newsletters internet adresinden temin edilebileceği; ihale tekliflerinin çalışma şartnamesinde belirtilen adrese 13 Ağustos 2012 tarihi saat 12:00'ye kadar teslim edilmesi gerektiği,

Son olarak, ihaleye ilişkin ilave soruların msevene@inatur.org.mz e-posta adresi ile NATUR'un Yatırım ve Kalkınma Dairesi'nin (DID) "25 de Stembro Avenue, 1203, 2nd floor, Maputo, Mozambique” adresine gönderilebileceğinin kaydedildiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ
Genel Sekreter

 

Ek:
İhale duyuru metni (3 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Ihale_Duyuru_Metni.pdf 955,92 KB İndir