Türkçe

Muhtelif Deniz Ürünlerine İlişkin Tebliğ Taslağı

Sirküler Tarih/No:21.10.2016/880

Sayı                   

:GSK/9055

İstanbul,20.10.2016

İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Avrupa Birliği (AB)'nin ilgili Komisyon Kararı dikkate alınarak AB'ye uyum çerçevesinde hazırlanan "Çift kabuklu Yumuşakçalar, Deniz Kestaneleri, Gömlekliler, Deniz Karından Bacaklılar ve Balıkçılık Ürünlerinin İthalatına izin Verilen İhracatçı Ülkelerin ve Bölgelerin Listelerinin Oluşturulması Hakkında Tebliğ Taslağı'nın http://tarim.gov.tr/Mevzuat/Taslaklar ağ adresinde görüşe açıldığı ifade edilmektedir.

Bu doğrultuda, mezkur tebliğ kapsamına ilişkin görüşlerinin, 27 Ekim 2016 Perşembe tarihinde kadar, Bakanlık'a iletilmek üzere, Genel Sekreterliğimize iletilmesi hususu bilgilerine sunulur.

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi-Su Ürünleri Birlikleri Koordinasyon Şubesi