Türkçe

Nihai Gözden Geçirme Soruşturmaları / ABD

Sirküler Tarih/No: 02.08.2012/692

Sayı

: EGT/8740

İstanbul,02.08.2012

 

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 01.08.2012 tarihli yazıda;

1902.19 Gümrük Tarife Pozisyonlu "Yumurtasız; Pişirilmemiş, Doldurulmamış Makarnalar” isimli madde üreticisi ülkemiz firmalarına, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından 1996 yılından bu yana anti-damping ve telafi edici vergi önlemleri tatbik edildiğinden bahisle,

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Anti-Damping Anlaşması ile Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması'nın ilgili hükümlerine göre; ithalatçı ülke otoritelerince önlemin devamının gerekliliğini incelemek amacıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması (sunset review) başlatılmasına hükmedilmemesi halinde, yürürlükte olan bir önlemin 5 yılın sonunda yürürlükten kalktığı; diğer taraftan, ABD mevzuatı uyarınca (19 CFR 351.218) ilgili ülke tarafından nihai gözden geçirme soruşturmasının yürütülmesine, bahse konu 5 yıllık sürenin sonunda re'sen karar verilmekte olduğu,

Bu itibarla, ek'te bir örneği yer alan 1 Ağustos 2012 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-08-01/pdf/2012-18826.pdf linkinden ulaşılabilen bildirimde; ABD Ticaret Bakanlığı'nın, ülkemiz menşeli "Yumurtasız; Pişirilmemiş, Doldurulmamış Makarnalar” ithalatına uygulanmakta olan anti-damping ve telafi edici vergi önlemlerinin gözden geçirilmesini teminen 2012 yılı Eylül ayı içerisinde nihai gözden geçirme soruşturmaları başlatacağını belirtmekte olduğu

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek:
Resmi Gazete Örneği (1 sayfa)

 

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Resmi Gazete.pdf 1.075,31 KB İndir