Türkçe

Nihai Gözden Geçirme Soruşturmaları

Sirküler Tarih/No: 11.09.2012/818

Sayı

: ARGUYG3/9874

İstanbul,10.09.2012

 

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda;

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, ülkemiz menşeli 1902.19 Gümrük Tarife Pozisyonlu "Yumurtasız; Pişirilmemiş, Dondurulmamış Makarnalar” isimli ürün grubu ithalatına karşı 1996 yılından bu yana "anti-damping vergisi” ile "sübvansiyona karşı telafi edici vergi” uygulandığı, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Anti-Damping Anlaşması ile Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması'nın ilgili hükümlerine göre; ABD makamları tarafından önlemin devamının gerekliliğini incelemek amacıyla 2012 yılının Eylül ayı içerisinde "nihai gözden geçirme soruşturması” (sunset review) başlatılacağı ve mezkur soruşturma sonucunda yürürlükte olan önlemlerin yürürlükten kalkmasının ihtimal dahilinde olduğunun daha önce iletilmiş olduğu,

ABD'nin ilgili mevzuatları uyarınca anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmalarında dampingin/sübvansiyonun mevcudiyeti ile zararın mevcudiyeti iki ayrı kurum tarafından incelenmekte olup ABD Ticaret Bakanlığı (DOC) Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından dampingin ve sübvansiyonun mevcudiyetine yönelik; Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından ise mevcut damping ve sübvansiyon uygulamalarının ABD yerli üretimine zarar verip vermediğine yönelik ayrı soruşturmaların yürütülmekte olduğu,

Bu çerçevede, adı geçen ABD'li kurumlar tarafından ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve birer örneği ekte gönderilen bildirimlerle; ülkemiz menşeli "Yumurtasız; Pişirilmemiş, Dondurulmamış Makarnalar” ithalatına uygulanmakta olan anti-damping ve telafi edici vergi önlemlerine nihai gözden geçirme (Sunset Review) soruşturması başlatılmış bulunulduğu,

Bahse konu açılış bildirimlerinin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, bu süreçte ITA ve ITC'nin, ilgili taraflarca verilen cevapların "yeterli” olup olmadıklarının incelenmesini müteakip bir "tam gözden geçirme soruşturması” (full review) veya bir "hızlandırılmış gözden geçirme soruşturması” (expedited review) yürütülmesine karar vermekte olduğu,

Bahse konu cevapların yeterli sayılabilmesi için ülke hükümetinin yanısıra; soruşturma konusu ürün ihracatçısı firmaların (soruşturma açılışından önceki son 5 sene içerisinde ABD'ye gerçekleştirilen soruşturma konusu ürün ihracatının en az %50'sini gerçekleştiren firmaların) da nihai gözden geçirme soruşturmasına taraf olması gerektiği,

İhracatçı ülke hükümeti ile firmaların soruşturmaya taraf olmaması ya da taraf olmalarına rağmen verdikleri cevapların "tam ve kapsamlı” (complete substantive responses) niteliği bulunmaması durumunda; ABD otoritelerince "tam gözden geçirme soruşturması” (full review) yerine "hızlandırılmış gözden geçirme soruşturması” (expedited review) yürütülmesine karar verilebildiği,

Hızlandırılmış gözden geçirme soruşturmasının yürütülmesi durumunda; mezkur otoriteler soruşturmaya ilişkin kararlarını "mevcut en iyi bilgilere” (facts available) dayanarak almakta olduğu,

Bu çerçevede firmalarımızca, soruşturmaya taraf olunması ve cevaplandırılması gereken soruların yanıtlandırılmasının büyük önem arz ettiği,

Bu itibarla, dampingin/sübvansiyonun mevcudiyetini değerlendirecek olan ITA'nın yürüteceği soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin, soruşturmanın resmi açılış tarihinden itibaren (1 Eylül 2012) en geç 10 gün içerisinde ITA ile temasa geçerek soruşturmaya taraf olma niyetlerini yazılı olarak sunmaları gerekmektiği,

Taraf olunmasını müteakip ilgili tarafların "tam ve kapsamlı” (complete substantive responses) yanıtlar sunabilmeleri için soruşturmanın resmi açılış tarihinden itibaren (1 Eylül 2012) 30 gün içerisinde ABD'nin 19 CFR 351.218 (d)(3) simgeli mevzuatında yer alan soruları yanıtlayarak ABD makamlarına sunmaları gerektiği, adı geçen mevzuata http://law.justia.com/cfr/title19/19-3.0.2.4.1.html#19:3.0.2.4.1.2.2.18 internet linkinden ulaşılmasının mümkün olduğu,

Ayrıca, zararın mevcudiyetini değerlendirecek olan ITC'nin yürüteceği soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin soruşturmanın resmi açılış tarihinden itibaren (4 Eylül 2012) 21 gün içerisinde ITC ile temasa geçerek soruşturmaya taraf olma niyetlerini yazılı olarak sunmaları ve 30 gün içerisinde ise ekte kayıtlı Resmi Gazete'de yayımlanan soruları cevaplayarak ITC'ye iletmeleri gerektiği,

Ayrıca, nihai gözden geçirme soruşturması çerçevesinde ABD makamlarına sunulacak olan her tür dokümanın http://law.justia.com/cfr/title19/19-3.0.2.4.1.html#19:3.0.2.4.1.3.2.3 yer alan yazı ve sunuş formatına uygun olması gerektiği,

bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Hububat-Fındık-Kuru Meyev Birlikleri Koordinasyon Şubesi

 

Ek:
1 - ITA Açılış Bildirimi (2 sayfa)
2 - ITC Açılış Bildirimi (3 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
ITA.pdf 1.011,11 KB İndir
ITC.pdf 1.627,62 KB İndir