Türkçe

Norveç Sektörel Anket Çalışması

Sirküler Tarih/No:27.10.2016/897

Sayı

:EGT/9245

İstanbul,26.10.2016

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten alınan 24.10.2016 tarihli bir yazıda;

DEİK/Türkiye-Norveç İş Konseyi tarafından, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha etkin bir şekilde geliştirilebilmesi amacıyla, önümüzdeki dönem etkinliklerini planlama aşamasında her iki ülke iş dünyasının ilgi duyduğu sektörlerden temsilcilerin bir araya getirilebilmesini teminen bir anket çalışması yürütülmesinin uygun görüldüğünden bahisle,

Söz konusu İş Konseyi'nin önümüzdeki dönem faaliyetlerine katkı sağlayacağına inanılan anket formunun, 28 Ekim 2016 Cuma gününe kadar http://portal.deik.org.tr/Anket/266 linkinden doldurulabileceği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi