Türkçe

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı

Sirküler Tarih/No:12.01.2018/37

Sayı

: EGT/302

İstanbul,11.01.2018

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 10.01.2018 tarihli yazıda; 69 bin ihracatçı firmanın temsilcisi Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından, katma değerli ihracatımızın artırılması amacıyla Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma çalışmalarına odaklanıldığından bahisle,

Bu doğrultuda TİM ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı'nın; ülkemizin ihracat gücünü yaratıcılıkla, yenilikçilikle ve yüksek katma değerle arttırmak amacıyla, özgün ve bilimsel bir metodolojiyi hayata geçirmeyi hedeflediği,

Bu kapsamda, hali hazırda devam eden program ile ülkemizde "inovasyon yönetimi” konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi işbirliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile "kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalarımız eşleştirilerek, kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile son derece değerli kazanımlar elde edilmekte olduğu,

Bu amaçla, programın 2. döneminden itibaren sene içerisinde programa katılım için farklı dönemlerde gelen talepleri ve başvuruları cevaplamakta gecikmemek amacıyla, program başvurularının sene içerisinde 4 ayrı dönemde (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayı) alınmasına karar verildiği; ayrıca 2018 yılı Nisan ayında başlaması planlanan dördüncü dönemden itibaren, programa katılım göstermek isteyen ve "inovasyon yönetimi” konusunda deneyime / uzmanlığa sahip, üniversiteler dışından uzmanların da programa mentor olarak katılımlarının mümkün olacağı bildirilmektedir.

Bu çerçevede; 2018 yılı Nisan ayında başlayacak olan dördüncü dönem "İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı” ile ilgili katılım koşulları ve tüm detaylar EK'te bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

EK: İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı (5 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
InoSuit_4.Donem_11.1.2018.pdf 1.024,23 KB İndir