Türkçe

Okitsu ve Marisol Kesim ve İhraç Tarihi

Sirküler Tarih/No: 30.09.2013/721

Sayı

: ARGUYG1/9639

İstanbul,30.09.2013

 

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILAR BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü'nden alınan yazıda özetle; Mandarin Okitsu ve Marisol çeşitlerinin gerekli olgunluğa eriştiğinden, 27/09/2013 tarihinde kesimine, 01/10/2013 tarihinde ihracına karar verildiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve-Gemi Birlikleri Koordinasyon Şubesi