Türkçe

Ön Bilgilendirme Uygulaması

Sirküler Tarih/No: 19.03.2012/290

Sayı

: EGT/3337

İstanbul,19.03.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği Federal Gümrük Servisi Türkiye Temsilciliği'nin bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 16.03.2012 tarihli yazıda;

Gümrük işlem ve prosedürlerinin süresinin hızlandırılması ve iyileştirilmesi amaçlanarak bilişim teknolojileri ile gümrük kontrollerinin organizasyonunun yapılması uygulamasına geçildiği,

Rusya Federasyonu - Kazakistan - Belarus Gümrük Birliği Komisyonu'nun 09.12.2011 tarihinde aldığı karar uyarınca, 20.06.2012 tarihinden itibaren belirtilen gümrük bölgesine yapılan ithalat ve taşımalarda ön bilgilendirme yapılmasının zorunlu olacağı,

Bu çerçevede; ön bilgilendirmenin, ilgili kişiler tarafından elektronik ortamda;

· Gümrük Birliği'ne üye ülkelerin gümrük organlarının bilişim sistemleri ve ilgili kişilerin bilişim sistemleri arasındaki karşılıklı etkileşim,

· Gümrük Birliği gümrük organlarının web siteleri

şeklinde iki usulle yapılacağı

bildirilmektedir.

Diğer taraftan, anılan ülkeler arasındaki Gümrük Birliği Gümrük Kanunu'nun 159. ve 182. maddeler uyarınca ön bilgilendirme kapsamında beyan edilecek bilgiler ek'te bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.

 

EK:
1- Gümrük Birliği Gümrük Bölgesine Karayolu aracı ile ithal edilen mallarla ilgili zorunlu ön bilgilendirme uygulamasına ilişkin not (2 sayfa)
2- 09 Aralık 2011 tarihli karar (3 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Not ve Karar.pdf 1.888,90 KB İndir