Türkçe

On Birinci Kalkınma Planının Anket Çalışması

Sirküler Tarih/No: 08.02.2018/112

Sayı

:EGT/1153

İstanbul,08.02.2018

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan alınan 02.02.2018 tarihli yazıda;

On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) hazırlıkları kapsamında, 29 Temmuz 2017 tarihli ve 30138 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince merkezi düzeyde gerçekleştirilen Özel İhtisas Komisyonları ve istişare toplantılarının yanında yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve doğrudan vatandaşların kalkınma planı sürecine dâhil olmasının önem taşıdığı bildirilmektedir.

Etkileşimli veya aşağıdan yukarıya planlama olarak nitelenen anlayışa uygun biçimde, temel kalkınma önceliklerinin tespitinde yerel ve merkezi düzeyler arasında bilgi ve görüş alışverişi, gerek politikaların isabetli şekilde belirlenmesi gerekse planın sahiplenilmesi açısından elzemdir.

On Birinci Kalkınma Planının hazırlanma sürecinde güçlü ve yaygın bir toplumsal ve kurumsal sahipliliğin oluşturulması amacıyla yapılması kararlaştırılan çalışmalardan biri de vatandaşlara yönelik anket çalışmasıdır. Anketin bulunacağı internet bağlantısı (http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/473257/lang-tr) 1-28 Şubat tarihleri arasında aktif olacak ve bu süre zarfında vatandaşlarca internet üzerinden ankete katılım sağlanabilecektir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi