Türkçe

Onaylanmış Kuruluş Test/Belgelendirme İhtiyaç Analizi

Sirküler Tarih/No: 03.06.2015/384

Sayı

: EGT/4912

İstanbul,03.06.2015

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 29.05.2015 tarihli yazıda;

Avrupa Birliği'nin ürünlere dair teknik mevzuatının kamu kurumlarınca uyumlaştırılması çalışmaları gereğince "Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği”nde uygunluk değerlendirmesi kavramı ile uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşların çalışma usul ve esaslarına yer verildiğinden bahisle; bu çerçevede, bir ürünün piyasaya sürülmeden önce uygunluk değerlendirmesi işleminin uygunluk değerlendirme kuruluşu adı verilen üçüncü taraf test veya belgelendirme kuruluşlarınca yerine getirildiği ve ürüne CE işareti iliştirilmesi işlemi yetkili kuruluşlar tarafından görevlendirilen ve isimleri Avrupa Komisyonu'na bildirilen onaylanmış kuruluşlar tarafından yapıldığı,

Türkiye ile AB arasında imzalanan 1/2006 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) çerçevesinde ülkemizin AB üyesi ülkelerle aynı şartlarda onaylanmış kuruluş atayabildiği; yetkili kuruluşlar tarafından görevlendirilmesi uygun görülen aday onaylanmış kuruluşlara dair bildirimler ile onaylanmış kuruluşların mevcut durumlarındaki değişikliklerin elektronik bir sistem olan AB'nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sistemi NANDO üzerinden Bakanlıkları aracılığıyla Avrupa Komisyonu'na iletildiği,

Türkiye'nin tüm direktifler kapsamında onaylanmış kuruluşunun olmadığı ve mevcut kuruluşların faaliyet kapsamı dikkate alındığında, ülkemizin onaylanmış kuruluş altyapısının yetersizliği ile test/belgelendirme hizmeti ihtiyacı duyulan alanların tespiti için Ek'li direktifler kapsamında ülkemizin test ve belgelendirme hizmetlerinde AB kuruluşlarına bağımlılığının ortaya konulacağı çalışmada, ihracatçı firmaların sağlayacağı bilgilerin hazırlanacak yol haritasına ışık tutacağı

belirtilmektedir.

Bu bağlamda, EK-1'de yer alan mevzuat kapsamında yurtdışından test/belgelendirme hizmeti satın alan üyelerimizin EK-2'de yer alan formu doldurarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilmek üzere en geç 8 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 13:00'e kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri hususunu önemle bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

EKLER:
1 - Mevzuat Listesi (1 sayfa)
2 - Görüş Formu (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form.docx 11,24 KB İndir
MevzuatListesi.pdf 253,31 KB İndir