Türkçe

Öncelikli Dönüşüm Programları

Sirküler Tarih/No: 13.01.2014/27

Sayı

: ARGUYG1/367

İstanbul,13.01.2014

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Deniz Ticaret Odası'ndan 10.01.2014 tarihinde alınan yazıda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 20.12.2013 tarih ve 99821092-602.01.01/4830 sayılı yazısına atfen,

Onuncu Kalkınma Planında yer alan "1.2. İthalata Olan Bağlılığın Azaltılması” programı altındaki "Üretimde Dönüşümün Gerçekleştirilmesi” bileşeni hakkında Birliğimiz eylem önerileri talep edilmiştir.

Söz konusu bileşenin alt başlıkları dikkate alınarak, eylem önerilerinizin ekteki formata uygun olarak en geç 14 Ocak 2014 tarihi mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (gemi@iib.org.tr) adresine ivedilikle gönderilmesi hususu rica olunur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve-Gemi Birlikleri Koordinasyon Şubesi

 

EKLER:
1-İthalata Olan Bağlılığın Azaltılması Programı Bileşenleri (1 sayfa)
2-Sunum ( 5 Sayfa)
3-Eylem Planı Formatı (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
EK1_OncelikliDonusumProgramlari.pdf 272,61 KB İndir
Ek2_sunum.pdf 924,92 KB İndir
Ek3_Form.pdf 253,21 KB İndir