Türkçe

Organik Ürünler Çalışma Komitesi

Sirküler Tarih/No: 01.02.2019/63

Sayı

:42-00753

İstanbul,01.02.2019

İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER  İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Bakanlıkça organik ürünlerin ihracatında koordinatör olarak belirlenen Ege İhracatçı Birlikleri'nden alınan yazılarında; organik ürünlerin ihracatının arttırılması için Firma temsilcilerinden ve akademisyenlerden oluşan Organik Ürünler Çalıma Komitesi oluşturulduğu hususundan bahsedilmektedir.

Söz konusu Komite'nin önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek toplantılarında Komite üyesi olarak yer almak isteyen üyelerimizin başvuru taleplerini (Firma Adı, Firma Temsilcisi, Temsilci Ünvanı, İletişim Bilgilerini içerecek şekilde) en geç 5 Şubat 2019 Salı Günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize e-posta (suurunleri@iib.org.tr) yolu ile iletmeleri hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi-Su Ürünleri Birlikleri Koordinasyon Şubesi