Türkçe

Organik Ürünlerin AB'ye İhracatı

Sirküler Tarih/No: 01.07.2014/493

Sayı

: EGT/6371

İstanbul,01.07.2014

 

İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 30.06.2014 tarihli yazıda;

Avrupa Birliği'nin (AB) üçüncü ülkelerden organik ürün ithalatına ilişkin kurallarının 8 Kasım 2008 tarihli ve 1235/2008 sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde belirlendiğinden bahisle, anılan yönetmeliğin Ek-3'ünde mevzuat bakımından eşdeğer kabul edilen ülkelerin listesinin Ek-4'ünde ise üçüncü ülkelerde denetim yapmaya ve denklik sertifikası vermeye yetkili kontrol kuruluşlarının listesinin yer aldığı,

Bu defa; 16 Haziran 2014 tarihli 644/2014 sayılı Uygulama Yönetmeliği ile anılan yönetmelikte birtakım değişiklikler yapıldığı; söz konusu Ek'lere, ülkemizden AB'ye organik ürün ihracatı yapacak firmalara denklik sertifikası verebilecek yeni kontrol kuruluşları ve halihazırda söz konusu yetkiye haiz bazı kuruluşlar için ise kontrol yapabilecekleri yeni ürün kategorilerinin eklendiği

bildirilmektedir.

Bu çerçevede; ilgili uygulama yönetmeliğine aşağıdaki link vasıtasıyla ulaşılabileceği hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

İlgili İnternet Adresi:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:177:FULL&from=EN