Türkçe

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracatı

Sirküler Tarih/No: 12.03.2018/184

Sayı

:EGT/2016

İstanbul,12.03.2018

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda;

"Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1)” kapsamındaki ürünlerin ihracatında gümrük beyannamelerinin birlik onayının gerçekleştirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen "Kontrol Altına Alınan Madde İçeren Ürün ve Ekipman İhracat Formu” nun da aranması gerektiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin ihracatını yapan firmalarımızın beyanname onayı için ilgili formu Genel Sekreterliğimize sunmaları gerekmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi