Türkçe

Pakistan Sanal Genel Ticaret Heyeti

Sirküler Tarih/No:19.10.2021/677

Sayı

:667-2590

İstanbul,19.10.2021

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonu ile 20-24 Aralık 2021 tarihleri arasında Pakistan'a yönelik bir Sanal Ticaret Heyeti düzenleneceğinden bahisle, bahse konu ülkelerden iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet edileceği nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatımızı tekrar canlandırmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek bahse konu Sanal Ticaret Heyetinin Çelik, Makine ve Aksamları, İnşaat Malzemeleri, Gıda (Hızlı Tüketim ve Paketli Tüketim Ürünleri), Hububat,Bakliyat,Yağlı Tohum ve Mamulleri, Yaş Meyve ve Sebze sektörleri başta olmak üzere ilgili sektörlerde iştigal eden azami 25 firmanın katılımları ile gerçekleşeceği ifade edilmektedir.

Bahse konu sanal ticaret heyetine katılımın yukarıda belirtilen kontenjanla sınırlı olduğu ve başvuru ve ödemeler için son tarihin 22 Ekim 2021 Cuma günü saat 17:00 olduğu; son başvuru tarihine kadar başvuran firmaların, başvuru ve ödeme tarihlerine göre önceliklendirileceği ve azami 25 firma kontenjanının dolması halinde başvuruların alımının son başvuru tarihinden önce kapanacağı ifade edilmektedir.

Heyete ön başvuru için https://bit.ly/3aBUs9J internet bağlantısında yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerektiği; formda belirtilen bilgiler doğrultusunda B2B eşleştirme firmasının başvuran firmalara özel nitelikli iş görüşmesi yapılıp yapılamayacağına dair ön araştırma yapacağı; ön araştırmanın olumlu sonuçlanması durumunda firmaların e-posta yoluyla bilgilendirileceği ve heyete kesin katılım için organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercümanlık, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 3.150-TL tutarındaki katılım bedelinin firmalara bildirilecek kanallar ile ödenmesi ve ödemeye dair banka dekontlarının sertackasim@tim.org.tr  e-posta adresine gönderilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Pakistan Sanal Ticaret Heyeti kapsamında;

-Heyete katılım her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olup, ödemeler firma başı olarak alınacaktır.

-Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebiyle, başvuru ve ödemelerin son güne bırakılmaması önem arz etmektedir.

-Heyete katılım, başvuru formunun doldurulup ödeme yapılması ile kesinleşmektedir. Heyete katılım, katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedeli iade edilememektedir.

-Türk katılımcı listesi kesinleştikten sonra firma eşleştirme çalışması gerçekleştirilecek olup, yabancı potansiyel satın alımcılar etkinliğe davet edilecektir.

-B2B görüşmeleri esnasında katılımcı firmalarımız eşleştirme yapılan yabancı firmalarla bireysel olarak görüşecektir. İhtiyaç halinde tercümanlık hizmeti verilecektir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Etkinlik Taslak Programı:

- 20 Aralık 2021 - Webinar (Zoom programı aracılığı ile - https://zoom.us/ )

* Saat detayları netleştirildiğinde, bilgi http://www.tim.org.tr/ adresinde ve TİM mobil uygulamasında paylaşılacaktır.

- 20-24 Aralık 2021 - İkili İş Görüşmeleri

(Zoom programı aracılığı ile - https://zoom.us/ )

Ayrıntılı Bilgi:

TİM, Sertaç KASIM: sertackasim@tim.org.tr 0212 454 01 84

TİM, Nebile Mercan: nebilemercan@tim.org.tr 0312 472 05 60