Türkçe

Panama TTM Projeleri Ön Talep Toplanması

Sirküler Tarih/No: 11.06.2019/305

Sayı

: 895-03358

İstanbul,10.06.2019

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

TİM A.Ş.'den alınan bir yazıda; Türkiye'nin 2023 ihracat stratejisi hedefleri doğrultusunda, değişen rekabet koşullarına ve ihtiyaca uygun olarak ihracatın gelişmesine olanak sağlamak amacıyla 2010/6 Sayılı Tebliğ çerçevesinde yürütülen Türkiye Ticaret Merkezi Projeleri'nin, B.A.E/Dubai, A.B.D/New York ve İngiltere/Londra'da 8 farklı sektörde faaliyete geçirildiği ifade edilmektedir.

İhracatımıza ivme kazandıracağı ve ülkemizin markalaşmasına katkı sağlayacağı öngörülen Türkiye Ticaret Merkezleri'nin; sektörlerin taleplerine yönelik olarak potansiyel gördükleri ülkelerde projelendirildiği; bu bağlamda, A.B.D/New York'ta Deri, Halı, Hazır Giyim, Ev Tekstili ve İş Kontratları; B.A.E/Dubai'de Bilişim; İngiltere/Londra'da Bilişim ve Seramik sektörlerinin talepleri doğrultusunda Türkiye Ticaret Merkezleri'nin yapılandırıldığı; gelecek dönem projeleri arasında B.A.E/Dubai-Mobilya, Japonya/Tokyo-Gıda, A.B.D/San Francisco-Bilişim sektörleri talepleri doğrultusunda Türkiye Ticaret Merkezleri'nin açılması planlandığı belirtilmektedir.

TTM projelerinin hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşılmasında katkı sağlanması, ülkemizi farklı bölgelerde en iyi şekilde temsil edecek yapıların yaygınlaşması ve Panama'daki Kolon Serbest Bölgesi'nin Orta Amerika, Karayipler ve Güney Amerika'ya yapılan ihracatımızı arttırılabilmesi adına "Panama'da bölgeye yönelik bir Türkiye Ticaret Merkezi açılması” hususunun değerlendirilmekte olduğu belirtilerek, Panama'da açılması planlanan ve bölgeye yapılan ihracatın artırılmasına katkı sağlayacak olan TTM için katılımcı firma ön talep ve başvurularının alınacağı bildirilmektedir.

Bu çerçevede; TİM A.Ş.'ye iletilmesini teminen Panama'da sektörel talepler doğrultusunda projelendirilecek TTM/TTMler için Genel Sekreterliğimiz iştigal alanındaki üye firmalarımızın ön taleplerinin aşağıdaki formata uygun olarak en geç 13 Haziran 2019 Perşembe mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Firma Adı/Unvanı

Firma Vergi No

Sektör

Temsilcisi Adı/Soyadı

Telefon

E-posta

Talep Edilen Yaklaşık Alan