Türkçe

Pazara Giriş Engelleri

Sirküler Tarih/No: 26.01.2018/70

Sayı

: 741

İstanbul,26.01.2018

 

GEMİ, YAT VE HİZMETLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

TOBB'un 23.01.2018 tarih ve 1421 sayılı yazısında, Ekonomi Bakanlığı'nın 18.01.2018 tarihli ve E.6588 sayılı yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren Pazara Giriş Engelleri Çalışma Grubu faaliyetlerinde kullanılmak üzere Türk ihraç ürünlerine ve Türk ihracatçısına yönelik tarife dışı engellerin Ekonomi Bakanlığı'na iletilmesinin talep edildiği bildirilmekte olup, karşılaşmakta olduğunuz tarife dışı engellerin TOBB'a iletilmek üzere 31 Ocak 2018 tarihine kadar Genel Sekreterliğimize (gemi@iib.org.tr) adresine iletilmesi hususu bilgilerinize sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi-Su Ürünleri Birlikleri Koordinasyon Şubesi