Türkçe

Pazara Giriş Uygulamaları

Sirküler Tarih/No: 09.08.2018/484

Sayı

: 5025-05070

İstanbul,06.08.2018

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 03.08.2018 tarihli yazıda; 1483 (2003) sayılı BMGK kararının 19. ve 23. paragrafları çerçevesinde malvarlıkları dondurulan şahıslar ve kuruluşlar listesinden "Iraqi Life Insurance Company" ve "National Insurance Company" firmalarının 13 Temmuz 2018 tarihi itibariyle çıkarıldığından bahisle,

Birleşmiş Milletler'in konu ile ilgili duyurusuna ise https://www.un.org/press/en/2018/sc13423.doc.htm adresinden ulaşılabildiği bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi