Türkçe

Pazarlama Meslek Standartları

Sirküler Tarih/No: 19.10.2012/934

Sayı

: EGT/11627

İstanbul,19.10.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan 18.10.2012 tarihli yazıda;

Ulusal Meslek Standartlarının hazırlanması çalışmaları çerçevesinde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından çeşitli sektörlerde meslek standartlarının hazırlanması hususunda yetkilendirilen Ankara Ticaret Odası tarafından, gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde "Pazarlama Elemanı” (Seviye 4), "Pazarlama Sorumlusu” (Seviye 5), "Pazarlama Yöneticisi” (Seviye 6) taslak meslek standartlarının hazırlandığı,

Söz konusu taslakların, tarafların talep ve beklentilerini tam olarak karşılaması ve içerik kalitesinin sağlanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak görüş ve önerilere ihtiyaç duyulduğu

belirtilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen bahse konu taslak ulusal meslek standartlarına ilişkin görüş ve değerlendirmelerin, "Görüş ve Değerlendirme Formu”na işlenerek en geç 7 Kasım 2012 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Not: http://www.atonet.org.tr/ adresinden taslak standartlara ve görüş değerlendirme formuna ulaşılabilmektedir.