Türkçe

Piyasa Durumuna İlişkin Görüş ve Öneriler

Sirküler Tarih/No: 10.10.2016/840

Sayı

:UYG3/8722

İstanbul,07.10.2016

 

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bir yazıda, kurumlarının temel görevinin başta hububat olmak üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen diğer tarımsal ürünlerin piyasasını düzenlemek olduğu; bu amaçla yürütülen çalışmalarda ürün piyasasına ilişkin tüm tarafların ortak bir paydada buluşturularak ülke menfaatlerinin korunmasının esas alınmakta olduğu belirtilmiştir.

Bu amaçla mümkün olan zaman aralıklarında düzenlenen sektör toplantılarına ilave olarak tüm paydaşların gönüllülük esasına dayalı, düzenli olarak görüş ve önerilerini iletebileceği bir iletişim ağı kurulmasının, kuruluşları politika ve uygulamalarının daha etkin ve katılımcı olmasına katkı sağlayacağı olduğu ifade edilmiştir.

Bu kapsamda hububata ilişkin iç ve dış piyasa, TMO uygulamaları ve diğer konulardaki tespit, görüş ve önerileriniz 14/10/2016 tarihine kadar aşağıda belirtilen mail adreslerine yazılı olarak veya http://www.tmo.gov.tr/ adresinde giriş sayfasında bulunan "Sektör Görüş ve Önerileri” panelinden giriş yapmak suretiyle Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı'na bildirilebileceği hususu bilgilerinize sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Hububat Birliği Koordinasyon Şubesi

 

İletişim için;
cagatay.maras@tmo.gov.tr
zubeyde.kiziltepe@tmo.gov.tr