Türkçe

Piyasa Durumuna İlişkin Görüş ve Öneriler

Sirküler Tarih/No: 12.03.2012/256

Sayı

: EGT/3044

İstanbul,12.03.2012

 

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan 12.03.2012 tarihli yazıda;

1938 Yılında kurulmuş olan Kurumlarının temel görevinin; başta hububat olmak üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen diğer tarımsal ürünlerin piyasasını düzenlemek olduğu; ana statüleri gereği, bu maçla yürütülen çalışmalarda, ürün piyasasına ilişkin tüm tarafların ortak bir paydada buluşturularak ülke menfaatlerinin korunmasının esas alındığından bahisle,

Bu amaçla, mümkün olan zaman aralıklarında düzenlenen sektör toplantılarına ilave olarak, tüm paydaşların gönüllülük esasında ve düzenli olarak görüş ve önerilerini iletebileceği bir iletişim ağı kurulmasının, belirlenen politika ve uygulamalarda daha hızlı ve katılımcı kararlar alınmasına katlı sağlayacağının düşünüldüğü

ifade edilmektedir.

Bu bağlamda; hububata ilişkin iç piyasa, dış piyasa, TMO uygulamaları ve diğer konulardaki tespit, görüş ve önerilerinizin 15.03.2012 tarihine kadar aşağıda belirtilen e-posta adreslerine iletilmesi hususu bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.

İletişim:
cagatay.maras@tmo.gov.tr 
sule.kilic@tmo.gov.tr