Türkçe

Polonya Sektörel Ticaret Heyeti

Sirküler Tarih/No: 02.09.2013/658

Sayı

: ARGUYG1/8750

İstanbul,02.09.2013

 

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILAR BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği organizatörlüğünde 27-31 Ekim 2013 tarihleri arasında Polonya/ Varşova'ya yönelik "Yaş Meyve Sebze” ürünlerini kapsayan Sektörel Ticaret Heyeti Programı organize edilecektir.

Dünya taze meyve ve sebze ithalatında 14. sırada yer alan Polonya, Türkiye'nin 2,183 milyar dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatında 29,6 milyon dolar ile en çok yaş meyve ve sebze ihraç ettiği 10. ülke konumundadır. Polonya piyasaları ve ülkemizin bu konudaki yüksek potansiyeli göz önüne alınarak; ülkemiz yaş meyve sebze ürünlerinin Polonya'ya daha fazla ihraç edilebilmesi amacıyla düzenlenecek Sektörel Ticaret Heyeti Programı kapsamında, Türk ile Polonyalı işadamları ve süpermarket zinciri sahipleri arasında ikili iş görüşmeleri yapılması, katılımcıların götürecekleri katalog ve broşürleri teşhir etmeleri ve ilgili firma ve süpermarketlerin ziyaret edilmesi planlanmaktadır.

Bu çerçevede, Polonya/Varşova Yaş Meyve Sebze Sektörel Ticaret Heyeti Programının, gerek Polonya pazarına girmek isteyen ve gerekse anılan pazardaki paylarını daha da arttırmayı amaçlayan ve Yaş Meyve Sebze Sektöründe faaliyet gösteren firmalar için önemli bir fırsat olacağı düşünülmektedir.

Katılım payları, gerekli sayıda talep toplanmasını müteakip belirlenecek olup, ivedilikle duyurulacaktır.

Bahsi geçen heyete katılmak isteyen ihracatçı ve işadamlarımızın Ek-C-3'de yer alan Başvuru Dilekçesi ile Ek-2'de yer alan Katılımcı Şirket Bilgi Formunu, en geç 9 Eylül 2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Akdeniz İhracatçılar Birliğinin (AKİB) (324) 325 41 42 numaralı faksına veya medihaerdovan@akib.org.tr adresli elektronik postaya iletmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve-Gemi Birlikleri Koodinasyon Şubesi

 

Ek:
1 - Taslak Program
2 - Katılımcı Şirket Bilgi Formu
3 - Başvuru Dilekçesi

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
EKC-3BasvuruDilekcesi.doc 24,00 KB İndir
SirketBilgiFormu.xls 72,00 KB İndir
TaslakProgram.doc 33,00 KB İndir