Türkçe

Portekiz - Altın Oturma Vizesi

Sirküler Tarih/No: 03.12.2012/1055

Sayı

: EGT/13237

İstanbul,03.12.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 29.11.2012 tarihli yazıda;

Portekiz'e yatırımların çekilmesi amacıyla Portekiz Dışişleri Bakanlığı, Dış Ticaret ve Yatırım Ajansı (AICEP) ve İçişleri Bakanlığı ile yakın işbirliği kapsamında geliştirilen "altın oturma vizesi”yle ilgili yasal düzenlemenin 08.10.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olduğu; söz konusu yatırım vizesine/oturma iznine AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarının şahsen veya bir şirket aracılığıyla başvurabileceği ve kendileri ile aileleri için geçerli olacak bu vizenin tüm Schengen alanına erişim imkanı sağlayacağı,

Anılan vizeden yararlanabilmek için üç temel kriter bulunduğu; bu kriterlerden birinin en az beş yıl süreyle karşılanması gerektiği; buna göre, asgari 1 milyon Avro tutarında sermaye transferinde bulunulması, asgari 500 bin Avro değerinde emlak satın alınması veya en az otuz kişiye istihdam yaratacak bir yatırımın yapılması gerektiği; bu koşulları karşılayan üçüncü ülke vatandaşlarının başvurularının kabul edilmesi durumunda verilecek vizenin bir yıl için geçerli olacağı; daha sonra iki kez ikişer yıl için uzatılabileceği; bahse konu oturma vizesi kapsamında ilk yıl sadece otuz gün, izleyen iki yıl içinde ise toplam altmış gün Portekiz'de ikamet etme mecburiyeti aranacağı; beş yılın sonunda Portekiz vatandaşlığına müracaata da imkan tanıyacak şekilde daimi oturma izni için başvurma olanağı bulunduğu; söz konusu vize için http://www.sef.pt/ internet adresi üzerinden veya Portekiz'in diplomatik ve konsolosluk misyonları aracılığıyla başvurulabileceğinin öğrenildiği

ifade edilmektedir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı 09.08.2012 tarihli ve 29/2012 sayılı yasanın ilgili maddesine dair 11820-A/2012 sayılı uygulama tüzüğünün gayri resmi İngilizce tercümesi ek'te bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek:
Uygulama Tüzüğü (9 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
UygulamaTuzugu.pdf 1.776,37 KB İndir