Türkçe

Portekiz'e İhracatta Karşılaşılan Sorunlar

Sirküler Tarih/No: 17.04.2013/332

Sayı

: EGT/4386

İstanbul,17.04.2013

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15.04.2013 tarihli yazıda;

Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL'ün 6-7 Mayıs 2013 tarihlerinde Portekiz'e bir ziyaret gerçekleştirilmesinin beklendiği ve söz konusu ziyarete Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'ın da iştirak etmesinin öngörüldüğü

bildirilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen ihracatçılarımızın anılan ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantılarda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların ek'li form vasıtasıyla 22 Nisan 2013 Pazartesi gününü kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek:
Form (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_Portekiz.doc 34,50 KB İndir