Türkçe

Proje Yöneticisi Meslek Standardı

Sirküler Tarih/No: 06.06.2013/465

Sayı

: EGT/6247

İstanbul,06.06.2013

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan 03.06.2013 tarihli yazıda;

Mesleki Yeterlilik Kurumunca (MYK) yetkilendirilen Norm Eğitim Danışmanlık Derneği tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, Proje Yöneticisi (Seviye 6) taslak standardının hazırlandığından bahisle, söz konusu taslağın tarafların talep ve beklentilerini tam olarak karşılaması ve içerik kalitesinin sağlanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak görüş ve önerilere ihtiyaç duyulduğu

bildirilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen bahse konu taslak standardına ilişkin görüş ve önerilerin ek'li form vasıtasıyla en geç 06 Haziran 2013 Perşembe mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek:
Form (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
ProjeYoneticisiMeslekStandardi.docx 11,01 KB İndir