Türkçe

REACH Aday Liste Güncellemesi

Sirküler Tarih/No: 24.12.2012/1134

Sayı

: EGT/14113

İstanbul,24.12.2012

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILAR BİRLİĞİ
İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 21.12.2012 tarihli yazıda;

Avrupa Birliği'nin (AB) kimyasallar politikasını oluşturan 1907/2006 (EC) sayılı REACH Tüzüğü'nün (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals/ Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 1 Haziran 2007'de yürürlüğe girdiği; 27 AB ve(+ İzlanda, Norveç, Lihtenştayn) ülkelerine yapılan ihracatımızın sekteye uğramaması için REACH Tüzüğü kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin önem arz ettiği,

Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA) tarafından yılda 2 defa güncellenen Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC) Listesi (Aday Liste) veihracat yapan firmalarımızın,ihraç ettikleri ürünlerde (madde, karışım, eşya) söz konusu listede yer alan maddelerin mevcut olması halinde yükümlülüklerinin söz konusu listeye yapılan eklemeler sonrası duyurulduğundan bahisle,

Bu defa, AKA tarafından 19 Aralık 2012 tarihinde Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC) Aday Listesi'ne 54 maddenin daha ilave edildiğinin duyurulduğu; söz konusu54 maddenin daha eklenmesi ile Aday Liste'deki (SVHC Listesi) toplam madde sayısının 138'e yükseldiği; AKA tarafından SVHC Aday Liste'ye eklenen yeni maddelerinEk 1'de belirtildiği,

Diğer taraftan; AB pazarına sunulan ürünlerin güvenli kullanımına yönelik SVHC Aday Listesi'ndeki maddeleri tek başına, bir karışım (müstahzar) ya da bir eşya içinde AB'ye ihraç eden firmaların, yükümlülüklerinin farklılık gösterdiği; bahse konu yükümlülüklerin Ek 2'de özetlendiği,

Bu kapsamda, AB'ye ihracat yapan firmalarımızın, öncelikle SVHC Aday Listesi'nde yer alan toplam 138 madde(leri)tek başına, bir karışım (müstahzar) ya da bir eşya içerisinde ihraç etmeleri durumunda söz konusu maddelerin kullanımalanlarını da dikkate alarak Ek 2'de belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeleri gerektiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

İMMİB REACH ve CLP Yardım Masası:
Tel: 0212 454 09 19
Web sitesi: http://reach.immib.org.tr 

Ek:
Ek-1: SVHC Aday Liste'ye eklenen 54 madde (7 sayfa)
Ek-2: Ürün türüne göre SVHC Aday Liste ile ilgili yükümlülükler (2 sayfa)