Türkçe

Reach CLP Ve Biyosidal Haberleri Bülteni

Sirküler Tarih/No: 04.04.2018/247

Sayı

:EGT/2482

İstanbul,04.04.2018

GEMİ, YAT VE HİZMETLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL MOBİLYA KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 02.04.2018 tarihli yazıda;

REACH Tüzüğü'nün (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals / Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 1 Haziran 2007'de yürürlüğe girdiği, Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerdeki gelişmelerin takibinin önem arz ettiği bildirilmektedir.

REACH Tüzüğü kapsamında, AB pazarına arz edilecek kimyasalların yılda 1 ton eşiğine ulaştığı takdirde Avrupa Kimyasallar Ajansı'na (ECHA) kaydedilmesi gerektiği, tüzük kapsamında tek başına ihraç edilen kimyasal hammaddelerin yanısıra karışım içinde veya ‘tasarlanmış salınım' yapan eşyaların içindeki hammaddelerin de kayıt kapsamında olduğu belirtilmektedir.

31 Mayıs 2018'de REACH Tüzüğü Kayıt geçiş süreci sona erdiğinden bu tarihten sonra, muafiyet kapsamında olmadıkça kayıt numarasına sahip olmayan herhangi bir hammaddenin Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) pazarına girişinin yasal olarak mümkün olmayacağı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede Avrupa Ekonomik Alanı ülkelerine yapılan / yapılacak ihracatların tehlikeye girmemesi amacıyla firmaların söz konusu tüzüklerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin derlendiği, İMMİB REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masası bülteninin de yer aldığı internet sayfasına http://reach.immib.org.tr/doc/Bulten113.pdf bağlantısından ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi