Türkçe

REACH Tüzüğü Aday Liste'de Güncelleme

Sirküler Tarih/No: 20.06.2014/471

Sayı

: EGT/6063

İstanbul,20.06.2014

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 18.06.2014 tarihli yazıda;

Avrupa Birliği'nin (AB) 1 Haziran 2007 tarihi itibarıyla yürürlüğe koyduğu 1907/2006 (EC) sayılı REACH Tüzüğü kapsamında yükümlülüklerin takip edilmesinin 28 AB(+ İzlanda, Norveç, Lihtenştayn) ülkelerine yapılanihracatımız açısından önem arz ettiğinden bahisle,

Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA) tarafından Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC) Listesi'ne (Aday Liste) dahil edilen yeni maddeler ve bu kapsamdaihracat yapan firmalarımızınyükümlülüklerinin söz konusu listede yılda 2 kez yapılan güncellemeler sonrasındaduyurulduğu,

Bu defa, AKA tarafından 16 Haziran 2014 tarihinde Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC) Aday Listesi'ne 4 maddenin daha ilave edildiğinin duyurulduğu; söz konusu4 yenimaddenin daha eklenmesi ile Aday Liste'deki (SVHC Listesi) toplam madde sayısının 155'e yükseldiği; AKA tarafından Aday Liste'ye eklenen yeni maddelerin,Ek 1'de belirtildiği,

Diğer taraftan, AB pazarına sunulan ürünlerin güvenli kullanımına yönelik SVHC Aday Listesi'ndeki maddeleri tek başına, bir karışım (müstahzar) ya da bir eşya içinde AB'ne ihraç eden firmaların ürüne göre farklılık gösteren yükümlülüklerininEk 2'de özetlendiği,

Bu kapsamda, AB'ye ihracat yapan firmalarımızın, öncelikle SVHC Aday Listesi'nde yer alan toplam 155 maddenin kullanım alanlarını dikkate alarak bu madde(leri) tek başına, bir karışım (müstahzar) ya da bir eşya içerisinde ihraç etmeleri durumunda Ek 2'de belirtilen yükümlülükleri yerine getirmelerinin önem arz ettiği

bildirilmektedir.

Bu çerçevede, daha detaylı bilgi talep eden firmalarımızın aşağıda iletişim bilgileri bulunan İMMİB Yardım Masası'na başvurabileceği hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

İMMİB REACH Yardım Masası:
Tel: 0212 454 09 19
Web sitesi: http://reach.immib.org.tr/

Ek:
1 -
SVHC Aday Liste'ye eklenen 4madde(1 sayfa) 
2 - Ürün tanımına göre SVHC Aday Liste ile ilgili yükümlülükler (2 sayfa)