Türkçe

REACH Tüzüğü Aday Liste'de Güncelleme

Sirküler Tarih/No: 25.06.2015/442

Sayı

: EGT/5477

İstanbul,24.06.2015

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL MOBİLYA KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 19.06.2015 tarihli yazıda;

Avrupa Birliği'nde (AB)1 Haziran 2007 tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan 1907/2006 (EC) sayılı REACH Tüzüğü kapsamında güncellemelerin takibi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi ihracatımız açısından önem arz ettiğinden bahisle,

Avrupa Kimyasallar Ajansıtarafından 15 Haziran 2015 tarihinde 2 adet Yüksek Önem Arz Eden Maddenin (SVHC) Aday Listesi'neeklendiğinin duyurulduğu,

Söz konusu 2 yenimaddenin daha eklenmesiile Aday Liste'dekitoplam madde sayısının 163'e yükseldiği; aday Liste'ye eklenen yeni maddelerin ise Ek-1'de belirtildiği,

Bu kapsamda, AB'ye ihracat yapan firmaların öncelikle SVHC Aday Listesi'nde yer alan toplam 163 maddenin kullanım alanlarını dikkate alarak bu maddeleri tek başına, bir karışım (müstahzar) ya da bir eşya içerisinde ihraç etmeleri durumunda Ek- 2'de belirtilen yükümlülükleri yerine getirmelerinin önem arz ettiği

ifade edilmektedir

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim-İdari İşler-Satın Alma Şubesi

 

İMMİB REACH Yardım Masası:
Tel: 0212 454 09 19 Web sitesi: http://reach.immib.org.tr/

EKLER:
Ek-1: SVHC Aday Liste'yeeklenen2madde(1 sayfa) 
Ek-2: Ürüne göre değişen SVHC Aday Liste ile ilgili yükümlülükler (2 sayfa)