Türkçe

REACH Tüzüğü Aday Liste'de Güncelleme

Sirküler Tarih/No: 24.12.2015/938

Sayı

: EGT/10890

İstanbul,23.12.2015

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL MOBİLYA KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 22.12.2015 tarihli yazıda;

Avrupa Birliği'nde (AB)1 Haziran 2007 tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan 1907/2006 (EC) sayılı REACH Tüzüğü kapsamında güncellemelerin takibi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesinin ihracatımız açısından önem arz ettiğinden bahisle,

Avrupa Kimyasallar Ajansı tarafından 17 Aralık 2015 tarihinde 5 adet Yüksek Önem Arz Eden Maddenin(SVHC)REACH Tüzüğü'nün Aday Listesi'ne eklendiğinin duyurulduğu,

Söz konusu 5 yeni maddenin daha eklenmesi ile Aday Liste'deki toplam madde sayısının 168'e yükseldiği; Aday Liste'ye eklenen yeni maddelerin, Ek- 1'de yer aldığı,

Bu kapsamda, AB'ye ihracat yapan firmaların öncelikle SVHC Aday Listesi'nde yer alan toplam 168 maddenin kullanım alanlarını dikkate alarak bu maddeleri tek başına, bir karışım (müstahzar) ya da bir eşya içerisinde ihraç etmeleri durumunda Ek- 2'de belirtilen yükümlülükleri yerine getirmelerinin önem arz ettiği,

Bu çerçevede, detaylı bilgi talep eden firmalarınızın aşağıda iletişim bilgileri bulunan İMMİB REACH Yardım Masası ile temas edebileceği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim-İdari İşler-Satın Alma Şubesi

İMMİB REACH Yardım Masası:
Tel: 0212 454 09 19 Web sitesi: http://reach.immib.org.tr/tr-tr/

EK:
Ek-1: SVHC Aday Liste'yeeklenen5madde(1 sayfa) 
Ek-2: Ürüne göre değişen SVHC Aday Liste ile ilgili yükümlülükler (3 sayfa)