Türkçe

REACH Tüzüğü Ek XIV'te Güncelleme

Sirküler Tarih/No: 24.04.2013/348

Sayı

: EGT/4609

İstanbul,24.04.2013

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: 04.03.2011 tarihli ve 183 sayılı sirkülerimiz.

13.04.2012 tarihli ve 387 sayılı sirkülerimiz.

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan REACH Tüzüğü hakkındaki 22.04.2013 tarihli yazının detayları aşağıda bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

"Bilindiği üzere, Avrupa Birliği'nin (AB) kimyasallar yönetimi politikasını oluşturan REACH Tüzüğü-İzin uygulaması, AB (+Norveç, Lihtenştayn, İzlanda) pazarındaki yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) insan sağlığı ve çevreye yol açabildiği risklerin uygun bir şekilde kontrol altına alınmasını ve bunlarınekonomik-teknik açıdan uygun alternatif madde/teknolojilerle aşamalı bir şekilde ikamesini öngörmektedir.

İzin uygulaması kapsamında REACH Tüzüğü Aday Listesi'nden İzne Tabi Maddeler Listesi (Ek XIV)'ne dahil edilen her bir maddenin, listede belirtilen son kullanım- tarihinden (sunset date) sonra (AB pazarındaki spesifik kullanımları için) yıllık ihracat hacminden bağımsız olarak İzin Onayı alınmaksızın AB'ndeki üreticiler, ithalatçılar ve alt-kullanıcılar tarafından piyasaya arzları/ kullanımları yasaklanacaktır.

İzin uygulaması kapsamında, ilk İzne Tabi Maddeler Listesi'nin 18 Şubat 2011 tarihli Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı, 14 Şubat 2012 tarihinde 125/2012 sayılı Tüzük ile güncellendiği ilgi'de kayıtlı yazılarımızda duyurulmuştu.

Bu defa, Avrupa Komisyonu tarafından 18 Nisan 2013 tarihinde yayımlanan348/2013 sayılı Tüzükileİzne Tabi Maddeler Listesi'ne (Ek XIV) aşağıda yer alan 8 yeni maddenin daha ilave edildiği duyurulmuştur. Bu kimyasallar;

1. Trikloretilen
2. Krom trioksit
3. Krom trioksit ve oligomerlerinden türeyen asitler
4. Sodyum dikromat
5. Potasyum dikromat
6. Amonyum dikromat
7. Potasyum kromat
8. Sodyum kromat

Her bir madde için "son başvuru tarihi (latest application date)” ve ”son kullanım tarihi (sunset date)”nin yer aldığı toplam madde sayısı 22'ye yükselen güncel İzne Tabi Maddeler Listesi (Ek XIV) ayrıca EK'te belirtilmiştir.

Bu çerçevede, İzne Tabi Maddeler Listesi'nde (Ek XIV) yer alan bir maddeyi, listede belirtilen "son kullanım (sunset date)” tarihinden sonra tek başına veya bir karışım içinde AB pazarına sunmayı planlayan firmaların, ihracatlarında sorun yaşamamalarıiçin üretim/tedarik/ kullanımlara yönelik ikame madde arayışına girerek,

-AB'de yerleşik "Tek Temsilci” vasıtasıylasöz konusu maddenin AB pazarındaki kullanımı için ilgili madde için Ek XIV'de belirtilen "son başvuru” tarihinden önce Avrupa Kimyasallar Ajansı'na (AKA) izin başvurusunda bulunmaları, veya

-AB'deki müşterileri ile bir an önce iletişime geçerek izin başvurusunda bulunup/bulunmayacaklarını sorgulamaları, ithalatçı firmalardan söz konusu maddenin AB pazarındaki hedeflenen kullanım/ kullanımlarının izin başvurusunun kapsamına alınmasını talep ederek ilgili kullanımın(ların) izin kapsamına alınacağının ayrıca teyidini almaları ve bu kapsamda gerekli bilgileri ithalatçı firmalara sağlamaları önem arz etmektedir.

Ayrıca, AKA tarafından hazırlanan, izin prosesinin temel bileşenleri (alternatiflerin analizleri ve ikame planları), izin başvurusu prosedürü ve başvuruların değerlendirme süreci hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı ve Yardım Masamızca Türkçe'ye çevirilen İzin Başvurusu Hazırlık Rehberi'ne, güncel Izne Tabi Maddeler Listesi'ne (Ek XIV), izinden muaf tutulan kullanımlara ve ikamelerle ilgili bilgi kaynaklarına iletişim bilgileri aşağıda yer alan İMMİB REACH ve CLP Yardım Masamız'ın web sayfası'ndan ulaşılabilir.”

 

İMMİB REACH ve CLP Yardım Masası:
Tel: 0212 454 09 19/ 31
http://reach.immib.org.tr

EK:
REACH Tüzüğü İzne Tabi Maddeler Listesi (Ek XIV) (3 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Ek-Gncel-Ek XIV.docx 31,32 KB İndir