Türkçe

REACH Tüzüğü İzin Listesine Madde Eklenmesi

Sirküler Tarih/No: 30.06.2017/458

Sayı

: EGT/5927

İstanbul,30.06.2017

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL MOBİLYA KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 29.06.2017 tarihli, "REACH Tüzüğü İzin Listesine Madde Eklenmesi” konulu yazı aynıyla aşağıda yer almakta olup, detaylı bilgi almak isteyen üyelerimizin İMMİB REACH Yardım Masasına başvurabileceği hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi


"Avrupa Birliği'nin (AB) kimyasallar yönetimi politikasını oluşturan REACH Tüzüğü Avrupa Ekonomik Alanı (AB 28 üye + Norveç, Lihtenştayn, İzlanda) pazarına sunulan tüm ürünler için uyulması gereken kuralları belirlemektedir. REACH Tüzüğü-İzin uygulaması, bu pazardaki yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) insan sağlığı ve çevreye yol açabildiği risklerin uygun bir şekilde kontrol altına alınmasını ve bunların ekonomik-teknik açıdan uygun alternatif madde/ teknolojilerle aşamalı bir şekilde ikamesini öngörmektedir.

REACH Tüzüğü İzin uygulaması kapsamında; İzne Tabi Maddeler Listesi'ne yani Tüzüğün Ek XIV'üne dâhil edilen her bir maddenin, listede belirtilen son kullanım tarihinden (sunset date) sonra yıllık ihracat hacminden bağımsız olarak, AB pazarındaki her bir spesifik kullanımı için ‘İzin Onayı' alınmaksızın AB pazarına arzı ve kullanımı yasaklanmaktadır.

Bu çerçevede, 13.06.2017 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yer alan 2017/999 sayılı Avrupa Komisyonu Tüzüğü ile REACH Tüzüğü Ek XIV'üne 12 madde daha eklenmiştir. Böylece REACH Tüzüğü'nün Ek XIV'ünde bulunan madde sayısı 31'den 43'e çıkmış olup,

bu maddeleri tek başına ya da karışım içerisinde AB pazarına sunmak isteyen AB'deki üretici, ithalatçı, alt kullanıcıların ve AB dışı üreticilerin (Tek Temsilcileri aracılığı) madde bazında listede yer alan tarihler çerçevesinde başvurularını yaparak Avrupa Komisyonu'ndan ‘İzin' almaları gerekmektedir. Listeye en son eklenen 12 madde aşağıda verilmekte olup, açıklamalar, başvuru ve son kullanım tarihlerini içeren detaylı tablo yazı ekinde verilmiştir:

-Bromopropan (n-propil bromür)

- Diizopentilfitalat

- 1,2-Benzendikarboksilik asit, di-C6-8-dallı alkil esterleri, C7 yönünden zengin

- 1,2- Benzendikarboksilik asit, di-C7-11-dallı ve lineer alkil esterleri

- 1,2- Benzendikarboksilik asit, dipentilester, dallı ve lineer

- Bis(2-metoksietil) fitalat

- Dipentilfitalat

- N-pentil-izopentilfitalat

- Antrasen yağı

- Kömür zifti katranı, yüksek sıcaklık.

- 4-(1,1,3,3-Tetrametilbutil)fenol, etoksilatlı

- 4-Nonilfenol, dallı ve lineer, etoksilatlı

İzin başvurusu, maddenin kendisi için değil, maddenin, AB pazarındaki spesifik kullanımları için yapılmakta olup, eğer İzin Listesinde yer alan bir madde, bir karışıma bileşen olarak eklenmiş ise bu kullanım da (karışım formülasyonunda kullanımı) izne tabidir. Bu tür karışımların pazara sunumu ve kullanımı için, karışım içindeki Ek XIV maddesinin REACH Madde 56(6)'da verilen konsantrasyon limitlerinin altında olmadığı sürece izin alınmış olmalıdır. Dolayısıyla izin listesindeki maddeleri karışım formülasyonları içinde ve anılan oranların üzerinde kullanan ve bu ürünleri ihraç eden firmalarımızın bu kullanımları için izin alınması gerekmektedir.

Dolayısıyla REACH Tüzüğü'nün Ek XIV'ünde bulunan ‘İzne Tabi Maddeler Listesinde' yer alan kimyasalları AB pazarına ihraç eden firmalarımızın maddeyi kullanmaya devam etmek istemeleri durumunda önlerinde iki seçenek bulunmaktadır;

AB'de yerleşik "Tek Temsilci” vasıtasıyla söz konusu maddenin AB pazarındaki kullanımlarına yönelik izin başvurusunda bulunmak

veya

AB'deki tedarikçileri ya da müşterileri ile iletişime geçerek izin başvurusunda bulunup bulunmayacaklarını sorgulamaları, ithalatçı firmalardan söz konusu maddenin AB pazarındaki hedeflenen kullanımlarının izin başvurusunun kapsamına alınmasını talep ederek ilgili kullanım alanının izin kapsamına alınacağının ayrıca teyidini almaları ve bu kapsamda gerekli bilgileri ithalatçı firmalara sağlamaları.”

 

İMMİB REACH Yardım Masası: Tel: 0(212) 454 06 31; reach@immib.org.tr

EK: REACH Tüzüğü Ek XIV-İzne Tabi Maddeler Listesi'ne Yeni Eklenen Maddeler (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
REACH_EK_30.6.2017.pdf 146,12 KB İndir