Türkçe

REACH Tüzüğü İzne Tabi Maddeler Listesine Eklemeler

Sirküler Tarih/No: 13.04.2012/387

Sayı

: EGT/4443

İstanbul,13.04.2012

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: 04.03.2011 Tarihli ve 2011/183 sayılı sirkülerimiz.

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan bir yazıda:

Avrupa Birliği'nin (AB) kimyasallar yönetimi politikasını oluşturan REACH Tüzüğü-İzin uygulaması kapsamında İzne Tabi Maddeler Listesi (Ek XIV)'de yer alan her bir maddenin, listede belirtilen son kullanım- tarihinden (sunset date) sonra tek başlarına ve/veya karışımlar içinde (AB pazarındaki spesifik kullanımları için) yıllık ihracat hacminden bağımsız olarak İzin Onayı alınmaksızın AB Üyesi Ülkeler ile Norveç, Lihtenştayn ve İzlanda'da üretimleri/ithalatlarının yasaklanacağı,

İzin uygulaması kapsamında ilk İzne Tabi Maddeler Listesi'nin, 18 Şubat 2011 tarihli Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı hususunun daha önce duyurulduğu,

Bu defa Avrupa Komisyonu tarafından 15 Şubat 2011 tarihinde yayımlanan 125/2012 sayılı Tüzük ile İzne Tabi Maddeler Listesi'ne (Ek XIV) aşağıda yer alan 8 yeni maddenin daha dahil edildiği; bu kimyasal maddelerin,

1. Di-isobutylphthalate (DIBP)
2. Diaresenic trioxide (HBCDD)
3. Diarsenic pentaoxide
4. Lead chromate
5. Lead sulfochromate yellow (CI Pigment Yellow 34)
6. Lead chromate molybdate sulphate red (CI Pigment Red 104)
7. Tris(2-chloroethyl)phosphate (TCEP)
8. 2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT)

şeklinde olduğu,

Eklenen 8 madde ile güncellenen İzne Tabi Maddeler Listesindeki (Ek XIV) madde sayısının 14'e yükseldiği; her bir madde için "son başvuru tarihi (application date)” ve ”son kullanım tarihi (sunset date)” içeren liste Ek'te yer aldığı,

REACH Tüzüğü EK XIV(İzne Tabi Maddeler Listesi)'de yer alan maddeleri tek başına ya da karışım içerisinde AB pazarına sunmak isteyen AB'deki üretici, ithalatçı ve alt kullanıcıların maddelerin ilgili kullanım alanları için EK XIV'te her bir madde için belirtilen son başvuru tarihine kadar (application date) Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA)'na izin başvurusunda bulunmaları veya ikame (alternatif) madde arayışına girmeleri gerektiği,

Diğer taraftan, REACH Tüzüğü'nün tüm uygulamalarının (kayıt, bildirim, izin ) yerine getirilmesinden AB üyesi ülkelerdeki üretici ve ithalatçı firmalar sorumlu tutulmakla birlikte Tüzük Madde 8'deAB-dışı üretici firmalara AB'de yerleşik bir gerçek/ tüzel kişiyi "Tek Temsilci” olarak atama hakkının da verildiği,

Bu çerçevede; İzne Tabi Maddeler Listesi'nde (Ek XIV) yer alan bir maddeyi, listede belirtilen"son kullanım (sunset date)” tarihinden sonra tek başına veya bir karışım içinde AB pazarına sunmak isteyen firmaların ihracatlarında sorun yaşamamaları için ikame madde arayışına girerek,

-AB'de yerleşik "Tek Temsilci” vasıtasıyla söz konusu maddenin AB pazarındaki kullanımı için ilgili madde için Ek XIV'de belirtilen son izin başvurusu tarihinden önce Avrupa Kimyasallar Ajansı'na (AKA) izin başvurusunda bulunmaları,

veya

-AB'deki müşterileri ile bir an önce iletişime geçerek izin başvurusunda bulunup/bulunmayacaklarını sorgulamaları, ithalatçı firmalardan söz konusu maddenin AB pazarındaki hedeflenen kullanım/ kullanımlarının izin başvurusunun kapsamına alınmasını talep ederek ilgili kullanım alanının izin kapsamına alınacağının ayrıca teyidini almaları ve bu kapsamda gerekli bilgileri ithalatçı firmalara sağlamalarının önem arz ettiği,

Ayrıca, AKA tarafından hazırlanan, İzin başvurusunun nasıl yapılacağına ve izin prosesinin temel bileşenlerine (alternatiflerin analizleri ve ikame planları) dair detaylı bilgileri içeren ve Yardım Masalarınca Türkçeye çevrilen İzin Başvurusu Hazırlık Rehberi'ne Yardım Masamızın web sayfasından, izin başvurusuna dair detaylı bilgilere de aşağıda iletişim bilgileri bulunan İMMİB REACH ve CLP Yardım Masasından ulaşılabildiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.

 

İMMİB REACH ve CLP Yardım Masası:
Tel:0212 454 09 19/454 06 31
Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi: http://agent1.acermail.com/acermail/include/click.asp?MAILING_ID=31896&EMAIL=iib@iib.org.tr&MAILING_CLICK_ID=88605

125/2012 Sayılı Tüzük: http://agent1.acermail.com/acermail/include/click.asp?MAILING_ID=31896&EMAIL=iib@iib.org.tr&MAILING_CLICK_ID=88605

Güncellenen İzne Tabi Maddeler Listesindeki ( Ek XIV): http://agent1.acermail.com/acermail/include/click.asp?MAILING_ID=31896&EMAIL=iib@iib.org.tr&MAILING_CLICK_ID=88604

Yardım Masamızın Web Sayfasından: http://agent1.acermail.com/acermail/include/click.asp?MAILING_ID=31896&EMAIL=iib@iib.org.tr&MAILING_CLICK_ID=88604