Türkçe

REACH Tüzüğü - Kısıtlamalar Listesi

Sirküler Tarih/No: 21.09.2012/852

Sayı

: EGT/10353

İstanbul,21.09.2012

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nde alınan 20.09.2012 tarihli yazıda;

Avrupa Birliği'nde yürürlükte olanREACH Tüzüğü'nün Ek XVII ‘Bazı Tehlikeli Maddelerin Karışımların ve Eşyaların üretilmesi, Pazara Sürülmesi ve Kullanılmasına ilişkin Kısıtlamalar Listesi'ndeyer alan maddelerin AEA (AB Üye Ülkeler ile İzlanda, Norveç,Lihtenştayn) ülkelerinde tek başına, bir karışımda ya da bir eşya içindepazara sürülmesi ve kullanımının kısıtlandığı,

REACH Tüzüğü Kısıtlamalar Listesi'nin (EK XVII), Avrupa Birliği'nde 76/769/EEC sayılıPazara Sunma ve Kullanım Direktifinde mevcut olan kısıtlamaları devraldığı ve bu tarihten sonra değişen aralıklarla güncellendiği; bu çerçevede, AB Resmi Gazetesi'nin 19 Eylül 2012 tarih ve L252 no.lu nüshasındayayımlanan;

-835/2012 sayılı Komisyon Tüzüğü ile REACH Tüzüğü Ek XVII'sinde 23. numaralı girişte yer alan kadmiyumun plastik malzemelerde kullanımına ilişkin kısıtlamanıneklendiği,

-836/2012 sayılı Komisyon Tüzüğüile REACH Tüzüğü Ek XVII'sine 63. giriş olarak, kurşun ve bileşiklerininmücevherden mamul eşyalar ve bunlara ait özel veyatamamlayıcı parçalarda ağırlıkça % 0.05'e eşit veya üzerinde kullanımının

kısıtlanmasını eklediği; kurşun salınımının 0.05 μg/cm2/h ile sınırlandığının gösterilebilmesi halinde ise kısıtlamanın uygulanmayacağı; ayrıca, kristal bardakve cam emayesinde, sentetik olmayan veya işlenmiş değerli ve yarı değerli taşlarda doğal halde bulunan kurşunun ise bu kısıtlamadan muaf tutulduğu,

Bu kapsamda AB'ye madde/ karışım/ eşya ihracatı yapan firmaların, söz konusu listedeki değişiklikleri takip etmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmelerinin önem arz ettiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ayrıntılı Bilgi İçin:
İMMİB REACH ve CLP Yardım Masası
Tel: 0 212 454 09 19 / 454 06 31
http://reach.immib.org.tr/web/