Türkçe

REACH Tüzüğü Kısıtlamalarda Değişiklik

Sirküler Tarih/No: 02.04.2014/264

Sayı

: EGT/3305

İstanbul,02.04.2014

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 01.04.2014 tarihli yazıda;

Avrupa Birliği (AB) Üyesi ülkelerde (+Norveç, Lihtenştayn, İzlanda) 1907/2006 sayılı REACH Tüzüğü Ek XVII'siile üretimi, kullanımı ve pazara sunulması insan sağlığı ve çevreye beklenmeyen risklere yol açabilen maddelerin kısıtlandığı ve yapılan güncellemelerin yeni bir Tüzük olarak yayımlandığı,

Bu çerçevede; 26 Mart 2014 tarihinde AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 301/2014 sayılı Komisyon Tüzüğü'nün, REACH Tüzüğü'nün EK XVII'sindeki kısıtlamalar kapsamında 47. sırada yer alan Krom VI bileşiklerinin kısıtlama koşuluna üç paragraf daha ekleyerek, REACH Tüzüğü'nün Ek XVII'sini değiştirdiği,

Buna göre; ciltle temas eden deri ürünler ile deri parçalar içeren eşyaların; derinin kuru ağırlığında 3 mg/kg'a (ağırlıkça % 0,0003) eşit veya daha fazla konsantrasyonda Krom VI içeriyorlarsa, AB pazarına sürülemeyeceği; AB pazarındaki kullanım ömrü 1 Mayıs 2015'ten önce sona erecek ikinci el eşyaların, bu kısıtlama hükmünden muaf tutulduğu; söz konusu kısıtlamanın, 1 Mayıs 2015 tarihinden itibaren geçerli olacağı,

Bu kapsamda; ciltle temas edebilecek deri parçalar içeren mamul ürün ihraç eden firmalarınREACH Tüzüğü'nün Ek XVII'sindeki değişiklikleri takip etmeleri ve ürünle ilgili güncel kısıtlama koşullarını karşılamalarının AB ihracatımız açısından önem arz ettiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek: REACH Tüzüğü EK XVII'de yapılan değişiklik (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
REACHTuzuguEkXVIIDegisiklik.docx 11,35 KB İndir